06 10 19 27 70

De 12 tradities van CA

 1. Ons gemeenschappelijk welzijn moet op de eerste plaats staan; persoonlijk herstel hangt af van de eenheid in CA.
 2. Wij erkennen in onze groep slechts één uiteindelijke autoriteit: een liefhebbende Hogere Macht, zoals die zich openbaart in het geweten van onze groep. Onze leiders zijn toegewijde dienaren, zij regeren niet.
 3. Het enige vereiste voor CA-lidmaatschap is het verlangen te stoppen met het gebruik van cocaïne en alle geest-veranderende middelen.
 4. Elke groep hoort autonoom te zijn behalve in zaken die andere groepen of CA als geheel aangaan.
 5. Elke groep heeft slechts één doel – de boodschap uitdragen aan de verslaafde die nog lijdt.
 6. Een CA-groep mag nooit een relatie of initiatief van buitenaf onder-steunen, financieren of aan de CA-naam verbinden, zodat problemen rond geld, eigendom en prestige ons niet van ons hoofddoel afleiden.
 7. Elke CA-groep moet volkomen financieel onafhankelijk zijn en bijdragen van buitenaf afwijzen.
 8. CA moet altijd niet-professioneel blijven, maar onze kantoren mogen specifieke medewerkers in dienst nemen.
 9. CA als zodanig mag nooit georganiseerd worden, maar wij mogen wel servicekantoren of comités in het leven roepen, die rechtstreeks verantwoording schuldig zijn aan degenen waarbij ze in dienst zijn.
 10. Cocaine Anonymous heeft geen mening over aangelegenheden buiten CA: daarom mag de naam CA nooit betrokken raken in openbare discussies.
 11. Ons beleid ten aanzien van publiciteit is meer gebaseerd op aantrekkings- kracht dan op reclame; wij moeten altijd onze persoonlijke anonimiteit handhaven tegenover de pers, radio, televisie en films.
 12. Anonimiteit vormt de spirituele grondslag van al onze Tradities; dit herinnert ons eraan dat principes belangrijker zijn dan persoonlijke belangen.

Ben ik verslaafd?

Voor sommigen van ons bestaat er geen twijfel over het antwoord: ‘ík ben cocaïneverslaafd’; anderen twijfelen wel.

Bezoek nu een meeting

Bekijk nu wanneer de eerstvolgende online CA meeting is.
 

Contact

Bel de hulplijn

06 10 19 27 70