06 10 19 27 70

CA-HOLLAND AREA EN DISTRICTEN

Area

Wat is Area

Zes maal per jaar is er in Nederland een area vergadering, Afgevaardigden van de Districten in Nederland (de DSR’s), Voorzitters en belanghebbende leden van verschillende comite’s zoals PI, H&I, Literatuur en Conventie comite komen bij een om bestuurlijke zaken te bespreken, besluiten en vervolgens uit te voeren (denk aan de website de conventie enz.)
De DSR’s dus de afgevaardigden van de Districten vertegenwoordigen de belangen van de Cocaine Anonymous groepen uit hun District. Area heeft een stuurende en ondersteunende rol (geen bestuurlijke of leidende) in alle zaken die CA als geheel aangaan, denk aan de verspreiding van literatuur niet alleen boeken maar ook vertalingen uit Amerika het waarborgen van Cocaine Anonymous als een volledig onafhankelijke organisatie die in eigen kosten voorziet enz. Voor hwt uitvoeren van deze taken heeft Area een aantal Permanente Comites in het leven geroepen die zowel de leden van CA 7 dagen in de week klaar staat maar ook voor het publiek. CA-Holland omvat alle groepen in Nederland die zich zelf als CA groep benoemen. CA Holland is in 2005 door de CAWS Conference erkend.

Contact met Area

Na elke vergadering word er een publicatie gemaakt van de notulen. Wil jij deze notulen ontvangen omdat je vertegenwoordiger bent van het district schrijf je dan hieronder in om op de mail lijst te komen. Tevens kan je door het onderstaande contact formulier ook reageren op de notulen of een agenda punt indien voor de volgende Area vergadering, de secretaris zal contact met je opnemen om te overleggen waar het ingebrachte agendapunt op de agenda moet komen en de urgentie van het onderwerp bijvoorbeeld als er een rectificatie moet plaatsvinden in een notulen.

Vergaderschema Area voor 2024

 

District Noord

Wat is District Noord

Het District is een organisatie ten behoeve van alle CA groepen in een regio. Het doel van het District is de gemeenschappelijke behoeften te ondersteunen van haar groepen bij het vervullen van hun primaire doel: het doorgeven van de boodschap aan de verslaafde die nog lijdt en het bevorderen van de eenheid en de communicatie binnen de fellowship. DSR’s van het district gaan 4 keer per jaar naar de Area om daar de belangen van groepen en het district te vertegenwoordigen, de GSR’s zijn de vertegenwoordigers van de groepen die bij de districty vergadering aanwezig zijn om de belangen van hun groep te vertegenwoordigen.

Contact met District Noord

Na elke vergadering word er een publicatie gemaakt van de notulen. Wil jij deze notulen ontvangen omdat je vertegenwoordiger bent van CA groep schrijf je dan hieronder in om op de mail lijst te komen. Tevens kan je door het onderstaande contact formulier ook reageren op de notulen of een agenda punt indien voor de volgende District vergadering, de secretaris zal contact met je opnemen om te overleggen waar het ingebrachte agendapunt op de agenda moet komen en de urgentie van het onderwerp bijvoorbeeld als er een rectificatie moet plaatsvinden in een notulen.

Vergaderschema District Noord voor 2024

District Oost

Wat is District Oost

Het District is een organisatie ten behoeve van alle CA groepen in een regio. Het doel van het District is de gemeenschappelijke behoeften te ondersteunen van haar groepen bij het vervullen van hun primaire doel: het doorgeven van de boodschap aan de verslaafde die nog lijdt en het bevorderen van de eenheid en de communicatie binnen de fellowship. DSR’s van het district gaan 4 keer per jaar naar de Area om daar de belangen van groepen en het district te vertegenwoordigen, de GSR’s zijn de vertegenwoordigers van de groepen die bijj de districty vergadering aanwezig zijn om de belangen van hun groep te vertegenwoordigen.

Contact met District Oost

Na elke vergadering word er een publicatie gemaakt van de notulen. Wil jij deze notulen ontvangen omdat je vertegenwoordiger bent van CA groep schrijf je dan hieronder in om op de mail lijst te komen. Tevens kan je door het onderstaande contact formulier ook reageren op de notulen of een agenda punt indien voor de volgende District vergadering, de secretaris zal contact met je opnemen om te overleggen waar het ingebrachte agendapunt op de agenda moet komen en de urgentie van het onderwerp bijvoorbeeld als er een rectificatie moet plaatsvinden in een notulen.

Vergaderschema District Oost 2024

District Zuid

Wat is District Zuid

Het District is een organisatie ten behoeve van alle CA groepen in een regio. Het doel van het District is de gemeenschappelijke behoeften te ondersteunen van haar groepen bij het vervullen van hun primaire doel: het doorgeven van de boodschap aan de verslaafde die nog lijdt en het bevorderen van de eenheid en de communicatie binnen de fellowship. DSR’s van het district gaan 4 keer per jaar naar de Area om daar de belangen van groepen en het district te vertegenwoordigen, de GSR’s zijn de vertegenwoordigers van de groepen die bij de district vergadering aanwezig zijn om de belangen van hun groep te vertegenwoordigen.

Contact met District Zuid

Na elke vergadering word er een publicatie gemaakt van de notulen. Wil jij deze notulen ontvangen omdat je vertegenwoordiger bent van CA groep schrijf je dan hieronder in om op de mail lijst te komen. Tevens kan je door het onderstaande contact formulier ook reageren op de notulen of een agenda punt indien voor de volgende District vergadering, de secretaris zal contact met je opnemen om te overleggen waar het ingebrachte agendapunt op de agenda moet komen en de urgentie van het onderwerp bijvoorbeeld als er een rectificatie moet plaatsvinden in een notulen.

 

Vergaderschema District Zuid 2024

District Brabant

Wat is District Brabant

District Brabant is een nieuw gevormd district ten behoeve van alle CA groepen in Brabant (En omstreken).
Het doel van het District is de gemeenschappelijke behoeften te ondersteunen van haar groepen bij het vervullen van hun primaire doel: het doorgeven van de boodschap aan de verslaafde die nog lijdt en het bevorderen van de eenheid en de communicatie binnen de fellowship. DSR’s van het district gaan 6 keer per jaar naar de Areavergadering om daar de belangen van de groepen en het district te vertegenwoordigen, de GSR’s zijn de vertegenwoordigers van de groepen die bij de districtvergadering aanwezig zijn om de belangen van hun groep te vertegenwoordigen.

Contact met District Brabant

Wil jij op de hoogte blijven van wat er gebeurt in Brabant (en omstreken)? Mail dan naar onze secretaris (district.brabant@ca-holland.org) dan word je op de mailinglist gezet en kan je aansluiten bij onze vergaderingen! Deze zijn altijd 3 weken vooraf de Areavergaderingen. Na elke vergadering word er een publicatie gemaakt van de notulen.Tevens kan je ook reageren op de notulen of een agenda punt indienen voor de volgende District vergadering, de secretaris zal contact met je opnemen om te overleggen waar het ingebrachte agendapunt op de agenda moet komen en de urgentie van het onderwerp aangaande district Brabant.

Vergaderschema District Brabant 2024

District Regio Den Haag

Wat is District Regio Den Haag

Het District is een organisatie ten behoeve van alle CA groepen in een regio. Het doel van het District is de gemeenschappelijke behoeften te ondersteunen van haar groepen bij het vervullen van hun primaire doel: het doorgeven van de boodschap aan de verslaafde die nog lijdt en het bevorderen van de eenheid en de communicatie binnen de fellowship. DSR’s van het district gaan 6 keer per jaar naar de Area om daar de belangen van groepen en het district te vertegenwoordigen, de GSR’s zijn de vertegenwoordigers van de groepen die bij de district vergadering aanwezig zijn om de belangen van hun groep te vertegenwoordigen.

Contact met District Regio Den Haag

Na elke vergadering word er een publicatie gemaakt van de notulen. Wil jij deze notulen ontvangen omdat je vertegenwoordiger bent van CA groep? Mail je contact gegevens dan naar het onderstaande e-mail adres om op de mail lijst te komen. Tevens kan je via het onderstaande e-mail adres reageren op de notulen of een agenda punt indien voor de volgende District vergadering, de secretaris zal contact met je opnemen om te overleggen waar het ingebrachte agendapunt op de agenda moet komen en de urgentie van het onderwerp bijvoorbeeld als er een rectificatie moet plaatsvinden in een notulen. cadistrictregiodenhaag@gmail.com

Vergaderschema District Regio Den Haag 2024

District CA-Nederland Online

Wat is  District CA-Nederland Online

Het District is een organisatie ten behoeve van alle CA groepen in een regio. Het doel van het District is de gemeenschappelijke behoeften te ondersteunen van haar groepen bij het vervullen van hun primaire doel: het doorgeven van de boodschap aan de verslaafde die nog lijdt en het bevorderen van de eenheid en de communicatie binnen de fellowship. DSR’s van het district gaan 6 keer per jaar naar de Area om daar de belangen van groepen en het district te vertegenwoordigen, de GSR’s zijn de vertegenwoordigers van de groepen die bij de district vergadering aanwezig zijn om de belangen van hun groep te vertegenwoordigen. Online zijn er geen geografische grenzen, en gelden dezelfde Tradities als op een fysieke meeting.
Na een district vergadering zijn alle notulen digitaal beschikbaar voor de GSR’s en/of Voorzitters zodat zij dit kunnen delen met de groep(en).

Contact met District CA-Nederland Online

Na elke vergadering wordt er een publicatie gemaakt van de notulen. Wil jij deze notulen ontvangen omdat je vertegenwoordiger bent van CA groep? Mail je contact gegevens dan naar het onderstaande e-mailadres om op de maillijst te komen. Tevens kan je via het onderstaande e-mailadres reageren op de notulen of een agenda punt indien voor de volgende District vergadering, de secretaris zal contact met je opnemen om te overleggen waar het ingebrachte agendapunt op de agenda moet komen en de urgentie van het onderwerp bijvoorbeeld als er een rectificatie moet plaatsvinden in een notulen. Heb je vragen of wil je contact opnemen: district.ca-nederlandonline@ca-holland.nl 

District CA-Holland Online

Wat is District CA-Holland Online

Het District is een organisatie ten behoeve van alle CA groepen in een regio. Het doel van het District is de gemeenschappelijke behoeften te ondersteunen van haar groepen bij het vervullen van hun primaire doel: het doorgeven van de boodschap aan de verslaafde die nog lijdt en het bevorderen van de eenheid en de communicatie binnen de fellowship. DSR’s van het district gaan 6 keer per jaar naar de Area om daar de belangen van groepen en het district te vertegenwoordigen, de GSR’s zijn de vertegenwoordigers van de groepen die bij de district vergadering aanwezig zijn om de belangen van hun groep te vertegenwoordigen. Online zijn er geen geografische grenzen en gelden dezelfde Tradities als op een fysieke meeting.
Na een district vergadering zijn alle notulen digitaal beschikbaar voor de GSR’s en/of Voorzitters zodat zij dit kunnen delen met de groep(en).

Contact met District CA-Holland online

Na elke vergadering wordt er een publicatie gemaakt van de notulen. Wil jij deze notulen ontvangen omdat je vertegenwoordiger bent van CA groep? Mail je contact gegevens dan naar het onderstaande e-mailadres om op de maillijst te komen. Tevens kan je via het onderstaande e-mailadres reageren op de notulen of een agenda punt indien voor de volgende District vergadering, de secretaris zal contact met je opnemen om te overleggen waar het ingebrachte agendapunt op de agenda moet komen en de urgentie van het onderwerp bijvoorbeeld als er een rectificatie moet plaatsvinden in een notulen. Heb je vragen of wil je contact opnemen: district.ca-hollandonline@ca-holland.nl 

REKENINGNUMMERS

 

Ter Attentie van Rekeningnummer
CA HOLLAND NL43INGB0003070363
CA DISTRICT NOORD NL84INGB0005131457
CA HOLLAND DISTRICT ZUID NL37INGB0004450005
DISTRICT OOST-CA HOLLAND NL56INGB0006957889
CA HOLLAND DISTRICT BRABANT NL75INGB0008682886
CA HOLLAND DISTRICT REGIO DEN HAAG NL57INBG0006363940
CONVENTIE CA HOLLAND NL75INGB0006279226
DISTRICT CA ONLINE NEDERLAND NL10INGB0007636650

Ben ik verslaafd?

Voor sommigen van ons bestaat er geen twijfel over het antwoord: ‘ík ben cocaïneverslaafd’; anderen twijfelen wel.

Bezoek nu meeting

Bekijk nu waar bij jou in de buurt de dichtstbijzijnde CA meeting is.
 

Contact

Bel de hulplijn

06 10 19 27 70