06 10 19 27 70

De 12 stappen van CA

 1. Wij hebben toegegeven dat wij machteloos stonden tegenover cocaïne en alle andere geest-veranderende middelen – dat onze levens onhanteerbaar waren geworden.
 2. Wij zijn tot de overtuiging gekomen dat een Macht groter dan onszelf ons weer geestelijk gezond kon maken.
 3. Wij hebben het besluit genomen onze wil en ons leven toe te vertrouwen aan de zorg van God, zoals wij Hem begrijpen.
 4. Wij hebben een diepgaand en onbevreesd zelfonderzoek gedaan.
 5. Wij hebben tegenover God, tegenover onszelf en tegenover een ander mens de ware aard van onze fouten toegegeven.
 6. Wij waren volkomen bereid om God al deze karakterfouten te laten wegnemen.
 7. Wij hebben Hem nederig gevraagd onze tekortkomingen weg te nemen.
 8. Wij hebben een lijst gemaakt van allen die wij hadden gekwetst en werden bereid het met hen allen weer goed te maken.
 9. Wij hebben, waar mogelijk, het direct met deze mensen weer goedgemaakt, tenzij dit hen of anderen zou schaden.
 10. Wij zijn doorgegaan met het opmaken van onze persoonlijke inventaris en als we fout waren hebben wij dat meteen toegegeven.
 11. Wij hebben geprobeerd door gebed en meditatie ons bewuste contact met God, zoals wij Hem begrijpen, te verbeteren, enkel biddend om Zijn wil voor ons te leren kennen en voor de kracht die uit te voeren.
 12. Na een spiritueel ontwaken als het resultaat van deze stappen, hebben wij geprobeerd deze boodschap aan verslaafden door te geven en deze principes in al ons doen en laten toe te passen.

Ben ik verslaafd?

Voor sommigen van ons bestaat er geen twijfel over het antwoord: ‘ík ben cocaïneverslaafd’; anderen twijfelen wel.

Bezoek nu een meeting

Bekijk nu wanneer de eerstvolgende online CA meeting is. 

Contact 

Wij zijn er voor je als je hulp wilt. Bel de hulplijn op    06 10 19 27 70.