06 10 19 27 70

Wie zijn we?

“Cocaine Anonymous is een groep mensen die bij elkaar komen om hun ervaring, kracht en hoop met elkaar te delen opdat ze aan de oplossing van hun gemeenschappelijke probleem kunnen werken en anderen kunnen helpen te herstellen van hun verslaving.”

De beste manier om iemand te bereiken is door op een gelijkwaardig niveau te communiceren. CA leden zijn allemaal verslaafden die met hun herstel bezig zijn en die erin slagen clean te blijven door met anderen te werken. We hebben verschillende sociale, etnische, economische en religieuze achtergronden, maar we hebben allemaal met elkaar gemeen dat we verslaafd zijn.

“De enige voorwaarde voor lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met het gebruik van cocaïne en alle andere drugs en alcohol.”

Iedereen die wil stoppen met het gebruik van cocaïne en alle andere drugs en alcohol, is welkom.

“Er zijn geen financiële verplichtingen bij CA; we voorzien in onze eigen behoeften door onze eigen bijdragen.”

We vragen een vrijwillige bijdrage op de bijeenkomsten, om de onkosten te betalen zoals koffie de huur van de ruimte en voor de literatuur en andere kosten om verslaafden te kunnen helpen. Nieuwkomers hoeven echter niets bij te dragen. Van organisaties of personen buiten de groep nemen we geen donaties aan.

“We zijn niet verbonden aan kerken, sekten, politieke of hulpverlenende instanties. We houden onszelf buiten discussies en we geven er geen aanleiding toe.”

Om onze zelfstandigheid te behouden en om elke mogelijke complicatie te vermijden zijn we niet verbonden aan andere organisaties. Hoewel CA een spiritueel programma is, zijn we niet verbonden aan welke religie dan ook. Onze leden zijn vrij om hun eigen spiritualiteit in te vullen zoals zij willen. Onze individuele leden hebben hun eigen opinies, maar CA als geheel heeft geen opinie over aangelegenheden buiten CA. We zijn niet verbonden aan klinieken, behandelprogramma’s of ziekenhuizen, maar vaak verwijzen deze instellingen hun patiënten wel naar CA voor support in hun herstel.

“Ons voornaamste doel is om bevrijd van coke en alle andere drugs en alcohol, te leven en om anderen te helpen bij het vinden van die vrijheid.”

Het enige doel van Cocaine Anonymous is om aan individuele verslaafden hulp te bieden voor hun herstel. Het is onze ervaring dat het werken met anderen die lijden aan dezelfde aandoening de meeste effectieve manier is om clean te worden en te blijven.

CA houdt zich uitsluitend bezig met het ondersteunen van persoonlijk herstel van de individuele drugsverslaafde die naar ons toekomt om clean te worden en te blijven. We houden ons niet bezig met onderzoek op het gebied van verslaving, medische of psychiatrische behandelingen, drugsvoorlichting of welke andere vorm van voorlichting dan ook – alhoewel leden aan zulke activiteiten kunnen deelnemen op persoonlijke titel.

“We gebruiken het 12-stappen programma van herstel, omdat dat heeft bewezen dat het werkt.”

Ons programma om te herstellen van verslaving is een bewerkte versie van het programma dat door de AA (Alcoholics Anonymous) in 1935 is ontwikkeld. Net zoals de AA (aan wie we niet verbonden zijn) gebruiken we de Twaalf Stappen methode; een onderdeel van deze methode is het helpen van anderen als middel om te hestellen van verslaving. Wij zijn van mening dat het effect van wederzijds begrip en saamhorigheid dat ontstaat wanneer een verslaafde zijn ervaring met een andere verslaafde deelt bijna op geen enkele andere manier te verkrijgen is. Het feit dat een persoon die is hersteld van zijn verslaving, en die ervaring in alle openheid deelt met een andere verslaafde, is een boodschap waar veel kracht vanuit gaat voor iemand die wanhopig op zoek is naar een oplossing voor zijn eigen verslaving. Tussen ons ontstaat een band die alle andere sociale grenzen overstijgt. We houden regelmatig bijeenkomsten om dit te stimuleren en om nieuwe leden de gelegenheid te geven om ons te ontmoeten en hen – misschien – het antwoord te bieden waarnaar ze op zoek zijn.

CA en CA Holland
Cocaine Anonymous is begonnen in Los Angeles in 1982, en is sindsdien uitgebreid door de gehele Verenigde Staten van Amerika en Canada; ook in Europa zijn er verschillende groepen actief. In 1996, werd het ledental geschat op at 30.000 in meer dan 2.000 groepen.

Onze literatuur is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans, en ons eerste boek “Hope, Faith and Courage: Stories from the Fellowship of Cocaine Anonymous” werd gepubliceerd in 1994. Aan vertalingen in het Nederlands wordt gewerkt. Op dit moment is er een aantal Nederlandse folders en materiaal voor bijeenkomsten beschikbaar.

De eerste CA bijeenkomst in Holland vond plaats in september 2000 in Den Haag. Sindsdien is het ledental snel gegroeid en er zijn nu, in 2015, meer dan 75 bijeenkomsten verspreid over heel Nederland. Ons ledental is ongeveer 1200 en groeit gestaag door.

Nu chatten
1
Neem nu contact op via Whatsapp!
Heb je een probleem met alcohol en/of drugs? Hadden wij ook. Er is een oplossing.

Stuur ons nu een bericht voor meer informatie!