06 10 19 27 70

GSR

De groepsvertegenwoordiger & Service posities

Wanneer de groep een Groepsvertegenwoordiger (GV, GSR) kiest, onthoud dan dat de GV misschien de belangrijkste positie in CA is. GV’s vormen de basis van onze algemene servicestructuur. Door de GV wordt de groep sterker door de gedeelde ervaringen van de andere groepen in de Europese Regio, net zoals het herstel van een individu sterker wordt door de gedeelde ervaringen van andere CA-leden.

De keuze voor de GV moet zorgvuldig gebeuren, de kwaliteit van de District/Area en uiteindelijk de World Services kan niet beter zijn dan de keuzes van de individuele groepen. De GV’s brengen de stem van het groepsgeweten tot uitdrukking in het District, Area en uiteindelijk op de World Service Conference – en brengen aan de groep terug wat er omgaat in de Fellowship op District/Area niveau en op World Serviceniveau.

De groepsvertegenwoordiger

 • De GV heeft een speciale taak binnen de groep omdat hij/zij een belangrijke bijdrage levert aan het gezond functioneren van de groep met behulp van de tradities en zo de eenheid bevordert. Een gezonde groep neemt beslissingen door te luisteren naar het groepsgeweten, en de GV is degene die helpt dit proces in goede banen te leiden. Door de punten hieronder goed te bestuderen, kan de GV de groep helpen met problemen op te lossen en vragen te beantwoorden die te maken hebben met de tradities. Je hoeft niet alle antwoorden te weten – dat ligt buiten het bereik van elk CA lid – maar je leert waar je goede suggesties kunt vinden, die gevonden kan worden in de brede CA-ervaring.
 • En de GV fungeert als de link tussen de thuisgroep en CA als geheel. De GV draagt een grote verantwoordelijkheid: hij/zij geeft ideeën, meningen en feiten door. Via de GV wordt het groepsgeweten deel van “het collectieve groepsgeweten van de hele fellowship”.

Verkiezingen

Door een GV te kiezen, stelt de groep zijn eigen toekomst veilig, en de toekomst van CA als geheel.

 • Twee of drie weken van te voren moet tijdens de bijeenkomsten omgeroepen worden dat de positie van GV beschikbaar is.
 • Omdat het gaat om de eenheid in de groep, kan de groep overwegen om een tweederde of drievierde meerderheid aan te houden bij de verkiezing van een GV.
 • Het is bovendien wenselijk om een plaatsvervangende GV te kiezen (via dezelfde stemprocedure). Hechte samenwerking is aan te raden, zodat de plaatsvervanger goed op de hoogte is wanneer hij de GV moet vervangen.
 • Het belangrijkste is dat de groep als GV iemand kiest die ze hun stem kunnen toevertrouwen.

Taken van groepsvertegenwoordiger

Voordat iemand zich kandidaat stelt voor de functie van GV, moet hij goed nadenken over de taken en verantwoordelijkheden en de tijd die de functie vraagt.

Taken binnen de groep

 • De GV zit de businessmeeting voor en is verantwoordelijk om binnen de groep het groepsgeweten tot stand te brengen. (zie bijlage 1)
 • De GV plant de business meeting en bereidt deze voor, in samenwerking met de hele groep of met de mensen die een servicepositie hebben in de groep (bv voorzitter, penningmeester, literatuurpersoon, greeter, koffiepersoon)
 • De GV bewaakt meeting format & tradities (indien nodig tijdens shares mensen herinneren aan het format (niet spreken als je onder invloed bent, geen discussies, geen advies geven)); eventueel samen met de voorzitter
 • De GV coördineert andere serviceposities (als een persoon met een positie niet meer komt, contact opnemen; op de hoogte zijn welke posities niet bezet zijn, en verkiezingen voorstellen); eventueel samen met de voorzitter
 • De GV is beschikbaar om uitleg te geven over serviceposities
 • De GV is aanspreekpunt bij problemen en vragen over de tradities in de groep
 • De GV is op de hoogte van huisregels van de lokatie
 • Met betrekking tot de 7de traditie, werkt de GV samen met de penningmeester, om de groep te herinneren aan de bijdrage van de groep aan het selfsupporting houden van CA als geheel. De GV legt het belang uit van het financieel ondersteunen van het District, Area en World Service.
 • De GV legt aan de groep voor om de tradities voor te lezen tijdens de bijeenkomst en (regelmatig) een groepsinventaris te doen. Zie bijlage 2.

Communicatie taken tussen groep en district

 • De GV (of de plaatsvervanger) gaat naar alle districtsvergaderingen (vier tot zes keer per jaar) (of check district guidelines voor vervanging). Onthoud dat de GV de ogen en de oren van de groep is.
 • De GV vertegenwoordigt de groep in het District/Area en brengt het groepsgeweten (en niet zijn eigen mening) en andere zaken naar District/Area.
 • De GV communiceert tussen groep en District/Area. En leest de stukken van het District, Area and World Service.
 • De GV leest een samenvatting van een District/Area World Service vergadering voor aan de groep voor de volgende vergadering, om de groep goed op de hoogte te houden van alles wat gebeurt buiten de groep.
 • De GV informeert de groep over events (conventies, workshops, parties, brunches, etc) en over serviceposities binnen District en Area.

Als je problemen hebt met je functie of je hebt vragen, neem contact op met een andere GV, één van de Delegates, of de Voorzitter van je District of Area.

Functie-eisen en termijn

 • De termijn voor de functie van GV is 1 jaar (met een optie van 1 jaar verlenging)
 • GV kandidaten moeten bij voorkeur altijd op de bijeenkomst aanwezig zijn (maar minimaal 50%)
 • Een GV moet minimaal 1 jaar clean zijn & ervaring hebben met andere serviceposities binnen de groep (de termijn van 1 jaar wordt aanbevolen door de CA Holland Area richtlijnen; maar in onze jonge fellowship, komt het voor dat de groep besluit af te zien van deze richtlijn als er niemand is die aan deze eis voldoet. Het is beter om een GV te hebben met minder cleantijd, dan helemaal geen GV)
 • Een GV kan geen GV zijn in een andere groep

Algemene richtlijnen

 • Het is de taak van elke GV om zich te verdiepen in de 12 Tradities, het District en Area richtlijnen, het CA World Service Manual en de 12 Serviceconcepten. De Delegates, de Voorzitter van je District of Area kan je hiermee helpen
 • Actief lidmaatschap van je thuisgroep, is ook belangrijk
 • Kwaliteiten die bij de positie van GV (en alle service posities) goed van pas komen, zijn: geduld, begrip en vastbesloten zijn om “principes boven persoonlijkheden te stellen”

Wanneer je gekozen bent

Wanneer je gekozen bent, geef dan je naam, telefoonnummer en emailadres door aan de secretaris van je District en de Area . Het is belangrijk dit snel door te geven, want als de GV niet bekend is bij het District en de Area, valt de communicatie stil.

Business meeting

Zie bijlage 1, voor hoe een business meeting georganiseerd wordt, en welke punten daarin aan de orde komen.

Districtvergadering en Areavergadering
NB: De GV heeft niet de goedkeuring van de groep nodig om te kunnen stemmen in zaken die de groep of CA als geheel aangaan, maar het is de verantwoordelijkheid van de GV om te stemmen in de geest van het groepsgeweten en om het vertrouwen van de groep niet te misbruiken.

Op de District/Areameeting

 1. zorg dat je 15 minuten voor tijd aanwezig bent.
 2. je eerste vergadering: stel jezelf voor aan de Voorzitter of Secretaris

Delegates op de World Service Conference zullen voortkomen uit de groep van GV’s van vandaag. Dus de keuze van GV’s kan helpen om de vertegenwoordiging voor de hele Area in de komende jaren en voortdurende vitaliteit van de toekomst van onze World Service te verzekeren.


Suggesties voor taken Serviceposities Cocaine Anonymous

Bij alle posities geldt: de groep spreekt af voor hoelang de positie is: gebruikelijk is een jaar of een half jaar.

En voor alle posities geldt: regel een vervanger als je verhinderd bent!!

Voorzitter

Taken

 • Zit de meeting voor
 • Komt minimaal half uur van te voren
 • Helpt met opzetten meetingruimte
 • Bewaakt meetingformat & tradities (indien nodig tijdens shares mensen herinneren aan het format (niet spreken als je onder invloed bent, geen discussies, geen advies geven))
 • Tijd in de gaten houden (op tijd beginnen en eindigen, evt als mensen te lang sharen, hen vragen het af te ronden).
 • Is op de hoogte van huisregels van de locatie

Voor mensen die:

Een jaar clean zijn & ervaring hebben met andere serviceposities


GSR (groepsvertegenwoordiger)

Taken

 • Vertegenwoordigt de groep in het district.
 • Gaat naar districtsvergaderingen
 • Zit de businessmeeting voor
 • Communiceert tussen groep en district
 • Bewaakt meetingformat & tradities (indien nodig tijdens shares mensen herinneren aan het format (niet spreken als je onder invloed bent, geen discussies, geen advies geven))
 • Coördineren van andere serviceposities (als een persoon met een positie niet meer komt, contact opnemen; op de hoogte zijn welke posities niet bezet zijn, en verkiezingen voorstellen in de businessmeeting)
 • Is beschikbaar om uitleg te geven over serviceposities . Is aanspreekpunt bij problemen in de groep. Is op de hoogte van huisregels van de lokatie

Voor mensen die:

Een jaar clean zijn & ervaring hebben met andere serviceposities


Literatuurpersoon

Taken

 • Komt minimaal half uur van te voren
 • Verkoopt boeken en folders
 • Deelt sleutelhangers uit bij cleantijdverjaardagen
 • Koopt boeken, folders en sleutelhangers in (volgens bestel handleiding)
 • Houdt de voorraad van boeken, folders en sleutelhangers bij
 • Maakt afspraken met penningmeester over betalingen van inkoop

Voor mensen die:

Drie maanden clean zijn


Penningmeester

Taken

 • Is verantwoordelijk voor de 7de traditie
 • Telt samen met een andere persoon de 7de traditie
 • Houdt boekhouding bij, iom tweede persoon
 • Draagt koffiegeld af na elke meeting
 • Licht de groep in over de financiën van de groep
 • Betaalt rekeningen inkoop literatuurpersoon
 • Zorgt dat het geld van de groep veilig bewaard wordt
 • Stelt donaties voor aan de groep
 • Doet de donaties (aan District, Area en/of World Service)

Voor mensen die:

Een jaar clean zijn & ervaring hebben met andere serviceposities


Sleutelpersoon

Taken

 • Komt minimaal half uur van te voren
 • Heeft de sleutel van de meeting in bezit
 • Sluit de meetingruimte af en zorgt dat iedereen weg is
 • Is op de hoogte van huisregels
 • Aanspreekpunt voor staf van de lokatie
 • NB vervanger regelen bij verhindering!!!

Voor mensen die:

9 maanden clean zijn & ervaring hebben met andere serviceposities


Greeter

Taken

 • Komt minimaal half uur van te voren
 • Is op de hoogte van huisregels
 • Staat bij de deur zolang de deur open is
 • Doet de deur open als er iemand te laat komt

Voor mensen die:

twee maanden clean zijn

Nu chatten
1
Neem nu contact op via Whatsapp!
Heb je een probleem met alcohol en/of drugs? Hadden wij ook. Er is een oplossing.

Stuur ons nu een bericht voor meer informatie!