06 10 19 27 70

Een bijzondere vorm van zelfhulp

Een bijzondere vorm van zelfhulp

Onze kijk op het probleem
Het onder ogen zien van het probleem wordt in meer of mindere mate in de weg gestaan door het fenomeen ontkenning. Iemand die verslaafd is kan zichzelf wijs maken dat dit niet zo is. Dit is één van de redenen dat hulpverlening aan verslaafden moeilijk is. Niet iedereen met een drugsprobleem is verslaafd. In het programma van CA moet je zelf uitmaken of je verslaafd bent.
Niemand die een ander diagnosticeert.
Doordat andere mensen serieus, buitengewoon openhartig en toch met een zekere lichtheid over hun eigen probleem vertellen, ontstaat er herkenning naast ontkenning – hoop naast uitzichtloosheid.
Door acceptatie en begrip van anderen, groeit zelf-acceptatie naast veroordeling en zelfhaat. De cirkel van uitzichtloosheid, moedeloosheid en passiviteit kan worden doorbroken.
Door die herkenning ontstaat inzicht en helderheid in de symptomen van verslaving. Je kunt verslaafd zijn en toch nog sociaal en maatschappelijk functioneren. Je hoeft je baan, je huis, je relatie niet kwijt te zijn geraakt door drugs… en toch jezelf volkomen kwijt zijn. Je kunt jezelf wijs maken dat je niet verslaafd bent, terwijl je allang geen controle meer hebt over wanneer je gebruikt, hoeveel je gebruikt, hoe vaak je gebruikt en de rol die drugs in je leven heeft ingenomen.

Verslaving is vaak meer dan een probleem met drugs… het probleem is vaak niet hoe te stoppen, maar hoe gestopt te blijven. Het is vaak onmogelijk om de ups and downs van het leven het hoofd te bieden zonder vroeg of laat toch weer toe te geven aan de behoefte aan drugs.

De oplossing van CA
Het programma van Cocaine Anonymous is praktisch en doelgericht. Het bestaat uit het leren toepassen van nieuw gedrag in kleine en vooral haalbare stappen. Het uitgangspunt is om door middel van zelfinzicht het terugvallen in destructieve gedrags- en denkpatronen te voorkomen.
De kracht van de CA-aanpak ligt in het intensieve contact en samenwerking met lotgenoten die het probleem kennen van binnenuit én het probleem hebben overwonnen.
Op groepsbijeenkomsten is te zien en te ervaren dat anderen een manier van leven hebben gevonden, waarin drugs niet meer nodig zijn.
Dit geeft nieuwe moed en energie om keuzes te maken en acties te ondernemen. Voor mensen die al langer met het programma werken, zijn juist de

nieuwere deelnemers een inspiratie – een ex-verslaafde heeft de neiging de destructieve aard van zijn/haar probleem snel te vergeten.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Zelfstandigheid
Cocaine Anonymous is een zelfstandige, non-profit organisatie, die niet verbonden is aan overheden, de gezondheidszorg, kerken of andere maat-schappelijke instellingen.
De enige doelstelling van de groep is om met het programma verslaafden hulp te bieden. Verder houdt CA zich niet bezig met andere zaken, zoals drugsproblematiek in het algemeen, criminaliteit of wetgeving.
CA is een zelfhulpgroep – aan het programma zijn geen therapeuten of professionele begeleiders verbonden.

Deze zelfstandigheid zorgt voor een vrijheid die inspireert en maakt dat zelfmotivatie aangewakkerd blijft; weerstanden en sabotage krijgen zo minder gemakkelijk een kans.

Belangrijke factoren hierin zijn:

• de afwezigheid van de druk om niet te mogen falen: de enige voorwaarde voor deelname is het verlangen om te stoppen met gebruiken: wie terugvalt, is en blijft steeds welkom – clean blijven wordt ‘haalbaarder’ door het maar voor één dag tegelijk te doen.
• het vrijblijvende karakter: er worden geen beloftes gevraagd, geen contracten getekend, geen afspraken vastgelegd, geen eisen gesteld.
• de laagdrempeligheid: het is gratis – de bescheiden onkosten worden betaald uit een vrijwillige bijdrage, er zijn geen wachtlijsten, er zijn geen regels, deelname is anoniem.

Voor wie
• Cocaine Anonymous bestaat uit mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën, met allerlei sociale achtergronden, afkomstig uit steden en van het platteland.
• Er zijn mensen die volledig in de goot waren beland en mensen die helemaal geen sociale en materiële zaken verloren hebben. Iedereen die hulp zoekt om clean te worden en/of clean te blijven, is welkom.
• CA richt zich op mensen met een verslavings-probleem, en is niet beperkt tot mensen die alleen of hoofdzakelijk cocaïne gebruikten.
• Sommige deelnemers hebben een programma
in de hulpverlening doorlopen, anderen vinden Cocaine Anonymous op eigen gelegenheid.
• De enige voorwaarde voor deelname is het ver-langen om te stoppen met gebruiken: wie terugvalt, is en blijft steeds welkom.
• In Cocaine Anonymous betekent clean zijn: onthou-ding van alle drugs en alcohol.

Hoe werkt het CA programma
• Er worden bijeenkomsten gehouden, waarin deelnemers hun ervaringen uitwisselen met het
12-stappenprogramma.
• De bijeenkomsten zijn anoniem: je kunt jezelf voorstellen met niet meer dan je voornaam,
• je hoeft geen verklaring af te leggen waarom je er bent, niemand is verplicht iets te zeggen, wat

• gezegd wordt, wordt vertrouwelijk behandeld en
er worden geen presentielijsten bijgehouden.
• Er zijn geen leiders, de bijeenkomsten worden gerund door deelnemers; voorzitterschap etc. rouleert regelmatig.
• Deelnemers wisselen telefoonnummers uit om elkaar tussen de bijeenkomsten door te onder-steunen,
• Nieuwkomers worden ondersteund door een persoonlijke ‘coach’, om zich de 12 stappen
eigen te maken.

CA en CA in Nederland
Cocaine Anonymous is opgericht in november 1982 in Los Angeles in de Verenigde Staten van Amerika.
Momenteel zijn er meer dan 30.000 deelnemers ver-deeld over wereldwijd meer dan 2000 CA-groepen.
In augustus 2000 werd de eerste Cocaine Anonymous bijeenkomst in Nederland gehouden
en ging de eerste groep van start. Begin 2014, bij
het drukken van deze folder, zijn er meer dan 60 groepen in Nederland en dit aantal groeit gestaag. Ook zijn er 2 groepen in Paramaribo, Suriname.
Een actuele meetinglijst is beschikbaar op onze website.

Meer info
Er is een CA Publieksinformatie Comité om voorlichting te geven. We bezoeken instellingen en klinieken om een persoonlijke presentatie te geven over het programma en onze ervaring met het herstellen van verslaving. Onze sprekers zijn ex-verslaafden die langdurig clean zijn van cocaïne en alle andere drugs.

Nu chatten
1
Neem nu contact op via Whatsapp!
Heb je een probleem met alcohol en/of drugs? Hadden wij ook. Er is een oplossing.

Stuur ons nu een bericht voor meer informatie!